Audyt finansowy

Audyt finansowy to ekspercka kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym oraz analiza i ocena perspektyw rozwoju majątku przedsiębiorstwa. Stanowi on dziedzinę, w której aktywni są głównie biegli rewidenci.

Nasi audytorzy przeprowadzają badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Badania prowadzimy zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Kodeksem etyki zawodowych księgowych, wydanym przez IFAC. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytach dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasza firma pomaga w wdrożeniu dopuszczonych przez przepisy rozwiązań. W trakcie badania sprawozdań koncentrujemy się na procesach zachodzących w firmie. Dzięki szerokiemu zakresowi naszych usług zapewniamy całościową obsługę naszych klientów, pozwalając im skupić się na właściwej działalności. Dużą wagę przywiązujemy do etapu planowania, dlatego też przeprowadzamy ją z udziałem Klientów. W ramach analizy nasi pracownicy starają się podpowiadać rozwiązania, które ułatwiają i przyśpieszają proces sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sprawdzane przez naszą firmę dostarczają niezbędnej wiedzy dotyczącej kondycji finansowej i majątkowej organizacji. Badanie finansowe zapewnia należytą informację o prawidłowości sprawozdawczości finansowej, ocenę systemu rachunkowości, a także kontrolę wewnętrzną. Celem badania jest zwiększenie skuteczności i gospodarności w zakresie zarządzania pieniędzmi w firmie. Dodatkowo, przekazujemy Państwu szczegółowe informacje o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, a także określamy występujące zagrożenia. Klienci korzystając z naszych usług otrzymują fachową pomoc poprzez doradztwo niezbędne przy prowadzeniu działalności, także w celu skutecznego zarządzania ryzykiem.

Audyt finansowy to ważny element funkcjonowania przedsiębiorstw, a także doskonały instrument, który ochroni Klientów przed różnymi niedogodnościami związanymi przede wszystkim z wszelkiego rodzaju kontrolami zewnętrznymi.