Audyt jakości

Audyt jakości jest to usystematyzowane niezależne działanie oparte na normach ISO, mające na celu kontrolę strategiczną przedsiębiorstwa. Jest narzędziem zbierania danych służących do podejmowania decyzji dotyczących przyszłej działalności organizacji.

Audyt stanowi znakomite rozwiązanie problemów związanych z jakością oraz prowadzi do doskonalenia działalności firmy. W tym celu nasi audytorzy stosują analizy mocnych i słabych stron oraz działania zapobiegawcze i korygujące. Celem audytu jest ocena sytuacji w przedsiębiorstwie aby stwierdzić i skorygować pojawiające się niezgodności.

Posiadamy kompetentnych audytorów, dzięki czemu audyty są przeprowadzane sprawnie i rzetelnie. Nasza kadra porównuje ze sobą 3 aspekty tj. wymagania norm i przepisów, stan istniejący oraz całą dokumentację organizacji. Uniwersalność audytów wykorzystuje efekty zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Nasza firma podchodzi indywidualnie do każdego Klienta, koncentrując się na jego potrzebach i oczekiwaniach, co w dużej mierze wpływa na końcową ocenę skuteczności firmy. Audyty obejmują także ocenę zaangażowania personelu w problemy związane z zarządzaniem jakością. Korzyścią korzystania z naszych usług jest poprawa jakości produktów i świadczonych usług, wzrost konkurencyjności, a także zmniejszenie ryzyka działalności. Przeprowadzenie audytu przyczynia się do rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Wykonywany przez naszych specjalistów raport pozwala zidentyfikować niezgodności, w skład czego wchodzi ocena wpływu błędów na wzrost niepewności działania. Wszystko to daje możliwość stałego doskonalenia wszelkich procesów technologicznych w przedsiębiorstwie, przyczyniając się do wytwarzania produktów najwyższej światowej jakości.