Leasing pracowniczy

leasingZmieniające się warunki na rynku w kwestii prowadzenia działalności skłaniają liczne przedsiębiorstwa do uzyskiwania takich samych efektów w krótszym przedziale czasowym. Idealnym rozwiązaniem w takim stanie rzeczy jest skorzystanie z leasingu pracowniczego, który jest gwarancją większej elastyczności, która jest niezbędna, aby dostosować strategie biznesowe do ciągle zmieniających się potrzeb gospodarki.

Leasing pracowniczy to nic innego jak wynajem pracowników, polegający na dostarczaniu kompetentnego personelu na okres tymczasowy, bez obowiązku podpisywania umów z poszczególnymi pracobiorcami. Wszelkie formalności z tym związane pozostają w gestii leasingobiorcy. Usługa leasingu pracowniczego jest uznawana za najkorzystniejsze rozwiązanie dla pracodawców, którzy mają w planach realizację doraźnych przedsięwzięć, które wymagają sporego nakładu pracy, w dość krótkim czasie. Takie rozstrzygnięcie sprawdza się m.in. w obszarze pracy tymczasowej, pozwalając na szybkie zaangażowanie personelu w sytuacji, gdy dany termin tego wymaga. Usługa ma również zastosowanie w przypadku konieczności zastąpienia tymczasowego pracownika, korzystającego np. ze zwolnień lekarskich, a także gdy polityka przedsiębiorstwa wymaga dodatkowych pracowników, a ich angaż skutkowałby przekroczeniem ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny).

Dawniej taka forma zatrudnienia była popularna wyłącznie wśród pracowników fizycznych, jednak w dobie zmieniającego się rynku coraz częściej jest to praktykowane odnośnie specjalistów oraz managerów. Osoby posiadające doświadczenie związane z finansami, administracją publiczną czy informatyką także zostają pracownikami tymczasowymi.

Do podstawowych korzyści z leasingu pracowniczego zaliczamy: obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, obniżenie kosztów w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, wyeliminowanie czynności administracyjnych, dowolny czas trwania umowy z pracownikiem, możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy, możliwość zatrudnienia pracownika na stałe.

Leasing pracowniczy wpisał się w strategie biznesowe wielu przedsiębiorstw. Skorzystanie z tego rodzaju usługi pozwala przede wszystkim na odciążenie stałej kadry pracowniczej, przy równoczesnym realizowaniu nadplanowych projektów.

Chcesz skorzystać z leasingu pracowniczego? Skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci najlepszą na rynku ofertę!