Mity na temat motywacji w pracy

Posted on Posted in Blog

Każdy z nas zastanawia się, co najbardziej motywuje w pracy. Jak motywować pracowników, aby efektywnie i produktywnie wykorzystywali swój czas? Rzecz wydaje się banalna, wysokie premie, konkursy. O tym w większości myślą szefowie, managerowie, liderzy próbując podnieść produktywność swoich pracowników. Jednak motywowanie wcale nie jest takie łatwe jak się wydaje, trudno uniknąć błędów. Pracodawcy często popełniają pomyłki przez które dochodzi do tego, że pracownikowi nudzi się jego praca. Na pierwszym miejscu zazwyczaj stawiają te czynniki, które po prawdzie wcale nie motywują, wręcz przeciwnie- niekiedy skłaniają pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia.
Oto kilka najpopularniejszych mitów na temat motywacji:

Pieniądze
Do pewnego momentu pieniądze były bardzo dobrym motywatorem na rynku pracy. Naturalnie, można jeszcze spotkać osoby, które podejmą się każdego rodzaju pracy bez względu na proponowaną płacę. Ale te osoby można uznać za wyjątki.
Premie oraz pensje motywują pracownika jedynie na krótką metę, przynosząc przy tym straty pieniężne i niewielki zysk dla pracodawcy. Badania przeprowadzone na temat motywatorów finansowych wskazują, że premie po upływie pół roku przestają mieć jakiekolwiek znaczenie dla pracowników. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii podwyżki. Osoby pracujące chcą utrzymać wyższy status społeczny, stawiają sobie coraz wyższe cele, przez co oczekują kolejnych podwyżek oraz premii. Aczkolwiek, takie sytuacje nie oznaczają, że podwyżek czy premii nie należy dawać. Motywują one na krótko, ale dają efekty. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie motywacji finansowej ze statusem firmy.

Rozrywka
Kolejnym motywatorem, który stał się popularny w nowoczesnych, rozwijających się firmach jest uatrakcyjnienie przerw pracowniczych. Często z własnego doświadczenia oraz ofert pracy możemy zauważyć, że pracodawcy oferują nam możliwość korzystania z kart do klubów fitness, zniżek firmowych do różnego rodzaju restauracji, kin itp.
A dodatkowo w czasie przerw- stół do piłkarzyków, tarcze do strzałek, stół do bilarda. To wszystko wpływa na wizerunek firmy, lecz nie poprawia motywacji pracownika. Przez co pracownik nawet nie działa efektywniej.

Konflikty pomiędzy pracownikami
Konflikty pracownicze negatywnie wpływają na stosunek pracownika do firmy. Niekiedy relacje pomiędzy współpracownikami potrafią być tak zażyłe, że dochodzi do rękoczynów. Niektórzy managerowie nie zwracają uwagi na to co się dzieje pomiędzy ich pracownikami, a nawet jeżeli zauważą jakieś niepokojące oznaki nie interweniują. Liderzy
i managerowie unikają wchodzenia w sytuacje konfliktowe, ponieważ boją się, że ich popularność wśród podwładnych spadnie. Relacje pomiędzy pracownikami a szefem mają ogromny wpływ na motywację pracownika. Jeżeli szef będzie unikał konfliktów- nie będzie lubiany, nawet może być uważany jako nieudolny, lub jako osoba która nie interesuje się sprawami swoich pracowników. Poczucie, że pracownik nie może mieć oparcia w swoim pracodawcy demotywuje go do dalszego działania.

Ludzi nie da się motywować
Managerowie po próbach motywowania swoich pracowników dochodzą do wniosku, że niektórych osób nie można zmotywować. To błędne myślenie. Zmotywować można każdego, lecz trzeba odpowiednio podejść do tego zadania. Jeżeli przełożony nic nie wie o swoim pracowniku, to w związku z tym również nie wie jak go zmotywować do pracy. Dlatego też podstawą do tego jest poznanie pracownika. A następnie należy tą zdobytą wiedzę dobrze wykorzystać. Dzięki temu dobry pracodawca będzie wiedział jakiego typu motywatora użyć, aby zadziałał na daną osobę. Jednak nie można przesadzać kierując się tylko jedną metodą motywowania. Aby zauważyć zmiany należy zmieniać motywatory i dostosowywać je do ludzkich potrzeb.

Pracownicy nie potrzebują motywacji
Pracodawcy często twierdzą, że dobry i sprytny pracownik nie potrzebuje motywacji. Oczywiście mylą się ponieważ, to,
że pracownik posiada ogromną wiedzę i umiejętności nie znaczy, że będzie potrafił się sam zmotywować. Potrzebuje do tego odpowiednich bodźców. Tutaj nasuwa się pytanie: jak rozpoznać to czego pracownik nie zna, nie potrafi zrobić sam? Po pierwsze, należy rozmawiać i słuchać pracownika. Poświęcenie uwagi podopiecznemu jest najlepszym motywatorem. Jeżeli pracownik poczuje się ważny i doceniony za swój wysiłek będzie bardziej zmotywowany.

Niewątpliwie, od każdej reguły są wyjątki. Są ludzie, dla których pieniądze są głównym motywatorem, są i tacy którzy świetnie radzą sobie sami i nie potrzebne są im żadne dodatkowe bodźce. Każdy jest inny i na każdego będzie wpływał inny czynnik motywacji. Warto jednak wiedzieć jaki czynnik będzie działa, a jaki nie i umiejętnie go wykorzystać.