Rekrutacja

rekrutacjaRekrutacja jest procesem skomplikowanym, wymagającym wiele zaangażowania zarówno ze strony pracodawcy jak i potencjalnego pracownika. Wyłonienie odpowiedniej kandydatury ze stosu aplikacji jest nie lada wyzwaniem, które pochłania czas oraz nerwy. Dziesiątki, a nawet setki CV do przejrzenia, rozmowy telefonicznie oraz rozmowy kwalifikacyjne – to codzienność rekrutera. Konkurencja na rynku pracy stale rośnie, ścierają się na nim osoby posiadające różne doświadczenie, stopnie specjalizacji przez co proces rekrutacyjny staje się coraz bardziej złożony.

Każda firma musi zatrudniać nowych ludzi. W tym celu korzysta z usług zewnętrznych rekruterów, lub robi to na własną rękę. Z przykrością stwierdzić trzeba, iż większość firm nie przykłada wystarczającej uwagi do kształtu procesu rekrutacyjnego i posługuje się nim jedynie jako narzędziem do zatrudnienia nowej osoby w firmie. Powinni natomiast pamiętać, że każdy nowy pracownik jest przedstawicielem i reprezentantem, który jest „wizytówką” firmy. Podstawowym „narzędziem” rekrutacyjnym jest tworzone przez kandydata Curriculum Vitae, które daje rekruterowi pogląd na życiorys, umiejętności i kwalifikacje potencjalnego pracownika. Dokument ten jest najważniejszym elementem naszej aplikacji na dane stanowisko, ponieważ to on ma przyciągnąć do nas uwagę i stworzyć szansę na udział w kolejnym etapie, czyli rozmowie rekrutacyjnej, na której nastąpi jego weryfikacja z rzeczywistym profilem kandydata. CV występuje często w towarzystwie listu motywacyjnego, na podstawie którego przyszły pracodawca może poznać stopień naszego zaangażowania, motywacji oraz za pomocą którego możemy wyrazić swoją indywidualność i wyjątkowość.

Businesswoman giving job interviewAby rekrutacja była jeszcze bardziej efektywna, obecnie wykorzystuje się różne formy rekrutacji:

  • Open house – metoda ta jest stosunkowo młoda, w Polsce wciąż mało popularna, stosowana głównie przez korporacje międzynarodowe. Polega na zaproszeniu do firmy jak największej liczby potencjalnych pracowników za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w mediach. Następnie miejsce ma spotkanie, podczas którego pracodawca przedstawia profil działalności firmy oraz politykę w niej panującą. Po zakończeniu tej części następuje kolejny etap, polegający na krótkich, indywidualnych rozmowach z kandydatami, które mają swobodny charakter. Pozwala to na szybką ocenę predyspozycji rozmówcy przez rekrutera i wybór tych osób, z którymi warto się skontaktować w ramach dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

  • Assessment Center (AC) – metoda selekcji, polegająca na przygotowaniu dla kandydatów serii zadań odzwierciedlających możliwe zdarzenia/sytuacje na danym stanowisku pracy. Ich głównym celem jest ocena możliwości oraz stopnia radzenia sobie z obowiązkami w warunkach podobnych do rzeczywistych.

  • rekrutacja3Testy osobowości/wiedzy merytorycznej – są narzędziem stosowanym na początku procesu rekrutacyjnego, czyli na etapie selekcji pracowników. Przeprowadza się je za pośrednictwem internetu, a ich popularność wśród rekruterów stale rośnie.

Wysyłając swoje CV do działu HR naszej firmy marzeń, musimy mieć świadomość tego, że to dopiero początek naszej drogi ku zdobyciu zatrudnienia. Czeka nas na niej wiele przeszkód, które musimy rozwiązać, wykazując się przy tym kreatywnością, zaangażowaniem w sprawę oraz zdolnością do efektywnej autoprezentacji. Ważne jest tutaj dobre przygotowanie do kolejnych etapów rekrutacji, pozytywne nastawienie oraz pewność siebie.

Poszukujesz pracownika? Zleć rekrutacje naszemu doświadczonemu zespołowi!