Zainteresowania i Hobby a CV

Posted on Posted in Blog

Hobby i zainteresowania to wbrew pozorom bardzo ważna kwestia w CV. Nasze hobby często świadczy o tym jakimi jesteśmy osobami, co lubimy robić w wolnej chwili, jak radzimy sobie ze stresem i trudnościami życia codziennego. Często powielanym błędem popełnianym przez większą część osób, jest wpisywanie w punkcie zainteresowania bardzo schematycznych przykładów z gotowych wzorów CV. W taki sposób najczęściej pojawiają się tam takie informacje jak: gastronomia, film czy sport.

Brak zainteresowań nie tylko źle świadczy o kandydacie, ale przede wszystkim ogranicza, a nawet zamyka mu drogę do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Specjaliści od rekrutacji zwracają uwagę na to, aby w swoim CV pokazać nie tylko swoją sferę zawodową, ale także prywatną, która bardzo często mówi o człowieku o wiele więcej niż doświadczenie zawodowe czy poziom edukacji. Bezwzględną zasadą w zakresie hobby i zainteresowań jest umieszczanie informacji zgodnych z prawdą. Na rozmowie kwalifikacyjnej rekruterzy bardzo często pytają o zainteresowania i dość nieręczną sytuacją jest, jeśli okażemy się niewiarygodni. Wobec tego nie warto wpisywać informacji nieprawdziwych, a tym bardziej niezalecane jest wpisywanie schematycznych, powielanych przykładów. Dużą uwagę w CV przyciągają nietypowe zainteresowania, które mogą skłonić osobę rekrutującą do bliższego zapoznania się z aplikacją kandydata. Nurkowanie czy wspinaczka wysokogórska brzmią ciekawie, jednak aby były skuteczne muszą być zgodne z prawdą. Opowiadanie z pasją o swoim hobby może bardzo korzystnie wpłynąć na wizerunek potencjalnego kandydata. Taka sytuacja jest dowodem, że osoba potrafi się bardzo mocno zaangażować w jakiejś dziedzinie, co może mieć odzwierciedlenie w przyszłej pracy. Często bywa tak, że jednocześnie z rozwijaniem swoich pasji, ludzie nawiązują nowe relacje z innymi osobami, które mają podobne zainteresowania, co jest także znaczącą informacja dla przyszłego pracodawcy.

Oprócz często popełnianego błędu, jakim jest wpisywanie nieprawdziwych informacji w rubryce zainteresowania, istnieje także kwestia ujawniania informacji, które niekoniecznie są pożądane w CV. Ludzie posiadają wielorakie pasje, jednak nie warto wpisywać informacji, które mogą być kontrowersyjne bądź budzące niepokój, np. myślistwo, zainteresowania bronią palną. Niezalecane jest także zbytnie rozpisywanie się w tej kategorii. Należy podać tylko kilka przykładowych informacji o naszych zainteresowaniach.

Uzupełnienie rubryki dotyczącej zainteresowań i hobby ma na celu wzbogacenie swojego CV, dlatego też ważne jest, aby odpowiednio dobrać poszczególne informacje, tak aby były wiarygodne, krótkie i konkretne, mające pozytywny wpływ na aplikację na dane stanowisko.