Zasady pisania listu motywacyjnego

Posted on Posted in Blog

List motywacyjny stanowi wartościowy dodatek do CV, a zatem ważne jest, aby sporządzić go jak najlepiej. List motywacyjny uważany jest za pewnego rodzaju „komunikację marketingową”, a kluczem do wywarcia dobrego wrażenia za jego pomocą jest indywidualne dopasowanie go do konkretnej oferty pracy. Ideą przewodnią takiego listu jest przekonanie przyszłego pracodawcy, że jesteś osobą, którą warto zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Wobec tego istotne jest, aby poprzez list motywacyjny wyrazić powody zainteresowania danym stanowiskiem oraz uzasadnienie, że jesteś idealnym kandydatem do tej pracy.

Sposób w jaki zaprezentujesz siebie w liście będzie miało odzwierciedlenie w późniejszej decyzji pracodawcy. Należy pamiętać, że jest to dokument formalny i wymaga zachowania odpowiedniego stylu. Niezalecane jest używanie przykładowego listu jako wzorzec, gdyż list motywacyjny powinien być wyrazem naszej indywidualności. Napisanie listu motywacyjnego jest dość czasochłonne, jednak może to być decydująca kwestia w rozpatrywaniu Twojej kandydatury. Istotną materią odnośnie sporządzania niniejszego dokumentu jest stosowanie się do zasad pisania listu motywacyjnego.

List motywacyjny powinien :

  • być jednostronicowy, sporządzony na białym papierze, format A4,
  • zawierać nasze dane osobowe i adres,
  • być sporządzony w formie wydruku komputerowego,
  • nawiązywać bezpośrednio do danego stanowiska,
  • odnosić się do konkretnej firmy,
  • być zwięzły, przejrzysty i na temat,
  • powinien składać się z 4 standardowych elementów: nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
  • nie powielać informacji z CV,
  • zawierać własnoręczny podpis.

Wstęp listu motywacyjnego powinien odnosić się do sposobu w jaki dowiedziałeś się o wolnym miejscu pracy. Należy podać stanowisko o które się ubiegasz oraz datę publikacji ogłoszenia bądź nazwisko osoby, od której uzyskałeś informację o rekrutacji na daną pozycję. Wstęp jest pewnego rodzaju formą „przykucia uwagi” czytelnika, dlatego też warto zacząć list od zaadresowania do osoby, która zajmuje się wstępną selekcją kandydatów. Takie podejście może zostać wyróżnione i odebrane jako przejaw motywacji i zdeterminowania. Przede wszystkim pierwszy akapit powinien być zwięzły i zrozumiały.

Kolejna część listu przeznaczona jest na przedstawienie swojej osoby jako najodpowiedniejszego kandydata na stanowisko o które się ubiegasz. W rozwinięciu listu motywacyjnego należy wymienić wszystkie umiejętności, kwalifikacje i dobre strony, które odpowiadają wymaganiom na dane stanowisko. Nie należy jednak powtarzać informacji zawartych w CV, wystarczy tylko podkreślić i rozwinąć te kwestie, które odnoszą się bezpośrednio do danej oferty. W przypadku gdy nie posiadamy oczekiwanego doświadczenia, warto podkreślić motywację do podjęcia pracy i chęć związania przyszłości z daną branżą.

Ostatnia część dokumentu powinna być formą motywacji. Należy wyrazić swoją gotowość do podjęcia pracy, dyspozycyjność oraz chęć osobistego spotkania. Tak napisany list daje nam pewność, że w połączeniu z dobrze napisanym CV, nasza oferta będzie ciekawym „kąskiem” dla każdego rekrutera oraz pracodawcy.